Posts Tagged: Hành Động

Beat Me!

8 tháng trước

Beat Me! được phát hành vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Beat Me! là một trò chơi nhiều người...

Space Hulk: Tactics

8 tháng trước

Space Hulk: Tactics được phát hành vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Space Hulk: Tactics là sự chuyển thể...

R-Type Final 2

8 tháng trước

R-Type Final 2 được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Lần đầu tiên sau gần hai thập...

Wanted Raccoon

8 tháng trước

Wanted Raccoon được phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Wanted Raccoon là câu chuyện về một con...

Scourge: Outbreak

9 tháng trước

Scourge: Outbreak được phát hành vào ngày 2 tháng 4 năm 2014. Năm là 2026 và thế giới được cai...

Shaolin vs Wutang 2

9 tháng trước

Shaolin vs Wutang 2 được phát hành vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Shaolin Vs Wutang 2 là phần...

Vaporum: Lockdown

9 tháng trước

Vaporum: Lockdown được phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 Vaporum: Lockdown là phần tiền truyện của trình...