Posts Tagged: Hành Động

Beat Me!

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Beat Me! được phát hành vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Beat Me! là một trò chơi nhiều người...

Space Hulk: Tactics

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Space Hulk: Tactics được phát hành vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Space Hulk: Tactics là sự chuyển thể...

R-Type Final 2

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

R-Type Final 2 được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Lần đầu tiên sau gần hai thập...

Wanted Raccoon

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Wanted Raccoon được phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Wanted Raccoon là câu chuyện về một con...

Scourge: Outbreak

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Scourge: Outbreak được phát hành vào ngày 2 tháng 4 năm 2014. Năm là 2026 và thế giới được cai...

Shaolin vs Wutang 2

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Shaolin vs Wutang 2 được phát hành vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Shaolin Vs Wutang 2 là phần...

Vaporum: Lockdown

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Vaporum: Lockdown được phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 Vaporum: Lockdown là phần tiền truyện của trình...