Posts Tagged: Hành Động

Beat Me!

1 năm trước

Beat Me! được phát hành vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. Beat Me! là một trò chơi nhiều người...

Space Hulk: Tactics

1 năm trước

Space Hulk: Tactics được phát hành vào ngày 9 tháng 10 năm 2018. Space Hulk: Tactics là sự chuyển thể...

R-Type Final 2

1 năm trước

R-Type Final 2 được phát hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Lần đầu tiên sau gần hai thập...

Wanted Raccoon

1 năm trước

Wanted Raccoon được phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Wanted Raccoon là câu chuyện về một con...

Scourge: Outbreak

1 năm trước

Scourge: Outbreak được phát hành vào ngày 2 tháng 4 năm 2014. Năm là 2026 và thế giới được cai...

Vaporum: Lockdown

1 năm trước

Vaporum: Lockdown được phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 Vaporum: Lockdown là phần tiền truyện của trình...