Posts Tagged: Kinh dị

Devour

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Devour được phát hành vào ngày 28 tháng 1 năm 2021. DEVOUR là một trò chơi sinh tồn kinh dị...

Horror Squad

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Horror Squad được phát hành vào ngày 26 tháng 2 năm 2021 Nhiệm vụ của bạn là đi vào những...

Sign Of Silence

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Sign Of Silence được phát hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Bạn và bạn bè của bạn đi...

The Swine

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

The Swine được phát hành vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Nói lời tạm biệt với lòng hiếu khách...

Evil Inside

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Evil Inside được phát hành vào ngày 25 tháng 3 năm 2021. Evil Inside là một trò chơi kinh dị...

Kholat

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Kholat được phát hành vào ngày 9 tháng 6 năm 2015. Được thuật lại bởi một trong những diễn viên...

Wick

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Wick được phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2015. Bạn sẽ sống sót qua đêm? Wick là một...

At Dead Of Night

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

At Dead Of Night được phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2020. At Dead Of Night là một...

Misao: Definitive Edition

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Misao: Definitive Edition được phát hành vào ngày 25 tháng 10 năm 2017. MISAO là một trò chơi phiêu lưu...

Coldside

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Coldside được phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2020. ColdSide là một game tâm lý kinh dị góc...