Posts Tagged: Kinh điển

Sanitarium

9 tháng trước

Hãy tưởng tượng một thế giới được tạo ra từ sự điên rồ – những đứa trẻ dị dạng, những...

Clive Barker’s Undying

10 tháng trước

Ai đó lẽ ra phải cảnh báo những đứa trẻ trong Giao ước: “Đừng bao giờ đọc to những nghi...

Dragon’s Lair Trilogy

10 tháng trước

Trong Dragon’s Lair, bạn sẽ vào vai anh hùng Dirk the Daring, một hiệp sĩ dũng cảm trong nhiệm vụ...

The 11th Hour

10 tháng trước

Giờ thứ 11 được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 1995. TRONG 70 NĂM MONG MUỐN kể từ...

The Bard’s Tale

10 tháng trước

The Bard’s Tale (GOG) được phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2005. Bây giờ bao gồm các trò...