Posts Tagged: Kinh điển

Sanitarium

2 năm trước

Hãy tưởng tượng một thế giới được tạo ra từ sự điên rồ – những đứa trẻ dị dạng, những...

The 11th Hour

2 năm trước

Giờ thứ 11 được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 1995. TRONG 70 NĂM MONG MUỐN kể từ...

The Bard’s Tale

2 năm trước

The Bard’s Tale (GOG) được phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2005. Bây giờ bao gồm các trò...