Posts Tagged: Kinh điển

Sanitarium

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Hãy tưởng tượng một thế giới được tạo ra từ sự điên rồ – những đứa trẻ dị dạng, những...

Clive Barker’s Undying

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Ai đó lẽ ra phải cảnh báo những đứa trẻ trong Giao ước: “Đừng bao giờ đọc to những nghi...

Dragon’s Lair Trilogy

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Trong Dragon’s Lair, bạn sẽ vào vai anh hùng Dirk the Daring, một hiệp sĩ dũng cảm trong nhiệm vụ...

The 11th Hour

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Giờ thứ 11 được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 1995. TRONG 70 NĂM MONG MUỐN kể từ...

The Bard’s Tale

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

The Bard’s Tale (GOG) được phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2005. Bây giờ bao gồm các trò...