Posts Tagged: RPG

Hobo: Tough Life

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Hobo: Tough Life là một game nhập vai sinh tồn trong thành phố. Bạn đóng vai một người vô gia...

The Long Journey Home

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

The Long Journey Home được phát hành vào ngày 30 tháng 5 năm 2017. Nó được cho là một cuộc...

Everreach: Project Eden

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Everreach: Project Eden được phát hành vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Everreach: Dự án Eden là một game...

Together Bnb

1 năm trước

3/5 - (2 votes)

Together Bnb được phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Bạn sẽ vào vai nhân vật chính James,...

Agarest: Generations Of War Zero

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Agest: Generations Of War Zero được phát hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2014. Tiếp nối sức nóng của...

Age Of Wonders III

1 năm trước

5/5 - (1 vote)

Age Of Wonders III được phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2014. Age of Wonders III là phần...

Trials Of Fire

1 năm trước

4/5 - (1 vote)

Trials Of Fire được phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Trials of Fire là một trò chơi...

Scars Of Summer

1 năm trước

4.5/5 - (2 votes)

Scars Of Summer được phát hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Keita sống ở một thị trấn nông...